atkamšyti

atkamšyti
atkamšýti iter. atkimšti. 1. daugelį atkimšti, atkišti: Atkamšýk butelius Rm. | refl. tr.: Kad negirdi, ausis atsikamšýk Šmn. 2. prk. atidavinėti, atkaišioti: Skolas jau atkamšiáu Lk. Žadėjo žirniais, bulvėmis atkamšyti (skolą atiduoti) . Niekas tavęs neprašo visų pinigų – gali juos dalim atkamšýti Ds. 3. atbadyti, atkumščiuoti: Lig išsibrukiau, tai kad atkam̃šė pašones Ds. \ kamšyti; apkamšyti; atkamšyti; įkamšyti; iškamšyti; nukamšyti; pakamšyti; perkamšyti; prasikamšyti; prikamšyti; sukamšyti; užkamšyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • apkamšyti — iter. apkimšti. 1. K apmurdyti: Žiemai reikia langus apkamšyti, kad šaltis nelįstų į vidų rš. Apkamšyk visus langus ir sienas pakulomis, kad nepūstum vėjis stubon J. | Čia pagalvį pataisys, paklode apkamšys P.Cvir. Apkamšyk man kojas rš. Aš tave… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkaišyti — 2 atkaišyti tr. 1. atkamšyti: Kad bitėms trošku, turi avilį išvėdyti atkaišydamas visas skyles rš. 2. pakelti ilgą drabužį ir užkišti jo kraštus už juosmens ar juostos, kad einant nekliūtų ar nešlaptų: Moteriškė atkaišytu sijonu ir atraitytoms… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkamšioti — tr. atkamšyti: Atkamšioti butelius Db. kamšioti; apkamšioti; atkamšioti; pakamšioti; sukamšioti; užkamšioti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iškamšyti — iter. iškimšti. 1. prikimšti (sienotarpius samanų): Tebebuvo pliki sienojai, iškamšyti kiminais I.Simon. 2. sunkiai kaišiojant ataudus, išausti: Nuo ryto atsisėdęs, vis kaip nors iškamšytum sieną [audeklo] Užp. 3. BŽ280 įdarinėti, įdaryti (valgį) …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kamšyti — kamšyti, kam̃šo, kam̃šė iter. kimšti. 1. M, K, Š kaišyti: Su spaliais kamšyti skyles J. Šieną kamšyk į palėpes J. Kaip šoko alus, tėvas tik kam̃šo kam̃šo su rankom (stengiasi užkimšti skylę) Mlt. Jie, mačiau, pakulom antruosius langus kam̃šė Trgn …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nukamšyti — iter. nukimšti. 1. prikimšti: Dumbravą žabais nukamšė Rm. 2. nukaišioti, nukaišyti: Nukamšiau net apačią vežimo didelėm šakom Ktk. 3. nustumdyti: Šitas menkesnis, tai jį ir nukam̃šo kiti paršeliai Trgn. | prk.: Povaliai vis nukamšysim (rugius… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pakamšyti — iter. pakimšti. 1. K pamurdyti: Senis pakamšė savo pypkę rš. Da pakamšyk kamaros plyšius – vis ne taip vėjas eis Ds. Nenori – nevalgyk, aš pirštu negi pakamšysiu Ds. 2. refl. tr. pasikaišyti: Mergos, pasikamšiusios viršutinius sijonus, švytravo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perkamšyti — iter. perkimšti. 1. tarp sienojų įkimšti: Reikia pakulas ar samanas sienose perkamšyti, kad visi plyšiai tarp vainikų būtų užpildyti rš. 2. padavinėti, pakaišioti: Visiem perkamšiau po duonos griežinėlį, ir užteko Jnšk. kamšyti; apkamšyti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prasikamšyti — prasistumdyti, praslankioti (be darbo): Čia lindęs, ten lindęs – taip ir prasikam̃šo be darbo Rs. kamšyti; apkamšyti; atkamšyti; įkamšyti; iškamšyti; nukamšyti; pakamšyti; perkamšyti; prasikamšyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prikamšyti — iter. prikimšti. 1. primurdyti: Kišenės jau gerai pumpsojo prikamšytos Žem. Visus pašalius prikam̃šė linų Ds. Prikamšiaũ plyšius pakulų, ir nebepučia vėjas vidun Slm. Išleisdama giminaitį, prikamšiau ir ančius, ir kišenius visokių dovanų J. 2.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”